Wojciech Szyszko w radzie nadzorczej Izery

W związku z nową strukturą akcjonariatu ElectroMobility Poland, 10 grudnia 2021 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy dokonało zmian w składzie rady nadzorczej spółki.

W skład nowej rady nadzorczej ElectroMobility Poland S.A. zostało powołanych czterech członków.

Wojciech Szyszko

W branży motoryzacyjnej zapewne najbardziej rozpoznawalny jest Wojciech Szyszko, który ostatnie 17 lat był dyrektorem zarządzającym KIA Motors Polska, odpowiedzialnym za stworzenie organizacji sprzedaży samochodów koreańskiego producenta. W radzie ElectroMobility Poland, spółki, która pracuje nad stworzeniem polskiego auta elektrycznego Izera, ma on wspierać rozwój „w lepszym dostosowaniu projektu polskiej marki samochodów elektrycznych do wymagań rynkowych związanych z elektromobilnością”.

Drugą osobą, która weszła do rady EMP jest Aleksandra Machowicz-Jaworska, ekonomistka i urzędniczka państwowa, od 2017 r. zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie kieruje zespołem analitycznym, odpowiedzialnym m.in. za monitorowanie strategicznych projektów inwestycyjnych. Do rady trafił także Jacek Partyka, obecnie zastępca dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów. Z poprzedniego składu w radzie nadzorczej EMP pozostał profesor Piotr Moncarz, który zajmuje się między innymi, zagadnieniami związanymi z przemysłem międzynarodowym w obszarach wdrożeń najnowszych technologii, w szczególności energetycznych. Z rady zostali odwołani: Jacek Czak, Bartłomiej Nowak, Aleksander Wilski oraz Maciej Wiatrak.

W lipcu 2021 roku podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy Skarbem Państwa a ElectroMobility Poland. Na jej podstawie państwo objęło nowe akcje EMP o wartości 250 milionów złotych. Akcje te zostały wyemitowane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Ich zakup został w całości pokryty pieniędzmi pochodzącymi z Funduszu Reprywatyzacji. Dotychczasowi udziałowcy EMP – Enea, Tauron, Energa oraz PGE – zachowały mniejszościowe pakiety akcji.

Według wcześniej przekazywanych przez przedstawicieli ElectroMobility Poland informacji 250 mln złotych ma zostać przeznaczonych między innymi na rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy technologicznej dla samochodu, kontynuowanie prac inżynieryjnych, działania przygotowawcze związane z budową fabryki w Jaworznie. Zgodnie z umową inwestycyjną, pieniądze te muszą zostać wydane w ciągu ośmiu miesięcy.

(TSz) Źródło: Informacja prasowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *