Rząd na nowo reguluje rynek przewozów

Rada Ministrów przyjęła projekty nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Projekt dostosowuje polskie prawo transportowe do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I.

Dotyczą one m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie danego państwa. Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad przewozami w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami oraz lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na firmy zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym rzeczy nowe obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika. Dotyczy to pojazdów użytkowych których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 tony. Prowadzenie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez firmę transportową zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której musi być dostęp do oryginałów dokumentów przewozowych. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

Uszczegółowiono przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich przewozów w Polsce. Warto przypomnieć, że o kabotażu mówimy wtedy, gdy przewoźnik świadczy usługę transportu drogowego nie mając siedziby w danym kraju (np. wozi towary z Paryża do Lyonu).

Nowe rozwiązania, z kilkoma wyjątkami, mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *