Polski rynek elektromobilności coraz bliżej przełomu

W 2025 roku łączna liczba osobowych i dostawczych aut elektrycznych w Polsce może być około 20-krotnie wyższa niż obecnie i wzrosnąć do niemal 300 tysięcy sztuk – wynika z raportu Polish EV Outlook 2021 zaprezentowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

„Polish EV Outlook 2021” na ponad 250 stronach przedstawia aktualny stan oraz prognozy rozwoju polskiego rynku zero- i niskoemisyjnego transportu. Raport zawiera zbiór wiedzy na temat elektromobilności w wymiarze zarówno ogólnokrajowym jak i lokalnym, w miastach i powiatach. Według danych IBRM Samar, będącego partnerem merytorycznym raportu, w połowie 2021 r. skumulowana liczba rejestracji samochodów z napędem elektrycznym w Polsce wynosiła 28 696 szt. osobowych i dostawczych BEV oraz PHEV. Liczba pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) wynosiła 13 111 szt. (45,7 proc. parku), zaś hybryd typu plug-in – 15 585 szt. (54,3 proc. parku). W I połowie 2021 r. w Polsce zarejestrowano 7 110 nowych EV (czyli aż o 188 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), jak również 1418 pojazdów tego typu pochodzących z importu.

Najwięcej „elektryków” w Warszawie

Według opracowania PSPA, najwięcej samochodów z napędem elektrycznym – niemal 1/4 całego parku – zarejestrowano w Warszawie. W I połowie 2021 r. stolica odpowiadała za ponad 22 proc. sprzedaży BEV i PHEV w Polsce. Ok. 28 proc. polskiego parku EV zarejestrowano w miastach liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców – Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie. Samochody z napędem elektrycznym zarejestrowano już w każdym polskim powiecie, jednak aż w ponad połowie z nich liczba EV nie przekracza dziesięciu. W mniejszych ośrodkach miejskich, o liczbie mieszkańców od 150 tys. do 300 tys., zarejestrowano 12,5 proc. łącznej liczby samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. Ich udział w ostatnich miesiącach nieznacznie wzrósł. Trend wzrostowy odnotowano również w miastach, których liczba mieszkańców wynosi od 50 do 150 tys. osób – jeździ w nich 11,7 proc. wszystkich EV. Najwięcej samochodów z napędem elektrycznym na 1 tys. mieszkańców jest w dalszym ciągu zarejestrowana właśnie w Warszawie (3,82). Kolejne miejsca zajmują Poznań, Katowice, Kraków oraz Wrocław.

Aż 68 modeli elektrycznych na polskim rynku

Raport „Polish EV Outlook 2021” zawiera również zbiór szczegółowych danych na temat oferty BEV i PHEV dostępnych na polskim rynku. Na podstawie raportu, polscy klienci mogą wybierać spośród 68 modeli samochodów całkowicie elektrycznych (55 osobowych i 12 dostawczych) oraz 82 hybryd typu plug-in. Podane liczby stają się jeszcze wyższe przy uwzględnieniu wszystkich wariantów akumulatorowych oraz napędowych. Pojazdy z napędem elektrycznym są już dostępne w praktycznie każdym segmencie rynku: od pojazdów miejskich i kompaktowych po samochody sportowe i dostawcze. Z raportu PSPA wynika, że najpopularniejszymi markami BEV pod względem liczby rejestracji są Nissan, BMW oraz Tesla (bez zmian względem poprzedniej edycji raportu). Z kolei w segmencie PHEV na podium uplasowały się BMW, Mercedes-Benz, a także Volvo.

Wśród najchętniej kupowanych przez Polaków modeli BEV w I połowie 2021 r. znalazły się Tesla Model 3, Dacia Spring oraz Skoda Enyaq iV. W najbliższym czasie spodziewamy się dalszego wzrostu udziału rejestracji pojazdów kwalifikujących się do dotacji z programu „Mój Elektryk”. Wśród 10 najpopularniejszych modeli BEV w Polsce w I połowie 2021 r. tylko jeden (Mercedes-Benz EQC) nie kwalifikował się do wsparcia ze środków publicznych. Co istotne, aż 13 z 20 najchętniej kupowanych przez Polaków samochodów całkowicie elektrycznych i hybryd typu plug-in należy do segmentu SUV/crossover – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Więcej zeroemisyjnych aut dostawczych

Z danych PSPA i IBRM Samar wynika, że w latach 2014-2021 udział dostawczych oraz osobowych samochodów z napędem elektrycznym w sprzedaży nowych pojazdów w Polsce wzrósł z 0,04 proc. do 2,86 proc. Park EV w tym czasie powiększył się ponad 80 razy. PSPA prognozuje kolejne rekordy rejestracji BEV i PEHV w najbliższych latach. Na potrzeby „Polish EV Outlook 2021” opracowano różne scenariusze rozwoju sektora e-mobility, w wariantach zakładających wdrożenie zachęt finansowych lub podatkowych, jak również brak wsparcia ze strony państwa. Prognozy uwzględniają ponadto dziesiątki różnych czynników, takich jak główne trendy w sektorze motoryzacji, unijne, krajowe i lokalne regulacje prawne, rozwój technologii i postępujące zmiany w nawykach konsumentów, specyfikę rynku polskiego oraz analizę rynków wysokorozwiniętych. Z raportu PSPA wynika, że, niezależnie od danego scenariusza, sprzedaż samochodów elektrycznych w ciągu obecnej dekady z roku na rok będzie wzrastać, co gwarantuje polityka Unii Europejskiej jak i stymulowane przez nią inwestycje koncernów motoryzacyjnych. Tempo tego wzrostu zależy jednak w znacznej mierze od czynników krajowych: stworzenia przyjaznego otoczenia legislacyjnego jak i wdrożenia efektywnego systemu wsparcia finansowego.

Ostrożne ale ambitne prognozy

– Polski park samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w roku 2025 może liczyć ok. 291 tys. szt. – mówi Maciej Mazur z PSPA, zaznaczając, że to scenariusz realistyczny, zakładający kontynuację subsydiów w postaci dotacji z NFOŚiGW z programu „Mój Elektryk”. To nieco mniejsza liczba niż zakładana w poprzedniej edycji „Polish EV Outlook”. – Do bezpośrednich powodów takiego stanu rzeczy należy zaliczyć późne uruchomienie wsparcia dla nabywców instytucjonalnych, jak również kryzys na rynku półprzewodników, który ogranicza podaż EV wybranych marek. Niemniej jednak polska elektromobilność w kolejnych latach będzie rozwijać się coraz bardziej dynamicznie. W 2030 r. skumulowana liczba rejestracji EV w Polsce wyniesie 940 tys. szt., zaś PHEV – 668 tys. szt. – podsumowuje Maciej Mazur.

Użyteczne informacje w raporcie PSPA

Raport PSPA zawiera także kompleksową analizę sieci infrastruktury ładowania w Polsce, jak również prognozy jej rozbudowy do 2040 r. W raporcie w szczegółowy sposób opisano także regulacje prawne kształtujące polski rynek elektromobilności. Nowością w tegorocznej edycji opracowania jest m.in. przygotowana we współpracy z IGKM analiza floty autobusów elektrycznych w polskich gminach, jak również prognoza wzrostu zapotrzebowania energetycznego związanego z rozwojem elektromobilności w Polsce. Raport zawiera ponadto szczegółowy opis struktury nabywców samochodów z napędem elektrycznym z podziałem na osoby fizyczne i podmioty instytucjonalne.

Źródło: IBRM Samar/PSPA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *