Polska Grupa Motoryzacyjna wybrała nowy zarząd

W Białymstoku odbyło się walne zebranie członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej (PGM), podczas którego podsumowano działania za 2023 rok, wybrano nowy zarząd oraz przedstawiono plany na przyszłość.

Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) to działające od 8 lat największe ogólnopolskie Stowarzyszenie oraz Krajowy Klaster Kluczowy zrzeszający obecnie blisko 80 najlepszych polskich fabryk motoryzacyjnych i firm inżynierskich. Odgrywa kluczową rolę w budowaniu potencjału i konkurencyjności polskiego przemysłu motoryzacyjnego na arenie międzynarodowej.

Podczas walnego zebrania członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej podsumowano działania i osiągnięcia z minionego roku, wybrano również nowy zarząd na kolejną kadencję. Prezesem PGM został Krzysztof Frelek, prezes firmy FA Krosno S.A.

Jestem zaszczycony możliwością objęcia stanowiska prezesa Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Wierzę, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego rynku, dalej rozwijać polską branżę motoryzacyjną i umacniać pozycję PGM nie tylko w Polsce, ale także za granicą jako organizacji wspierającej i promującej działalność Członków Stowarzyszenia. Moje priorytety to działania na rzecz polskich firm, by nadal były postrzegane przez zagranicznych inwestorów jako atrakcyjny partner do współpracy ze względu na opłacalne koszty produkcji. Rozwój współpracy branży motoryzacyjnej ze zbrojeniową i zwiększenie zaangażowania kobiet w naszej organizacji to również cele, które chciałbym realizować” – powiedział Krzysztof Frelek.

Dotychczasowy prezes PGM, Adam Sikorski, zakończył swoją kadencję, ale będzie nadal aktywnie działał na rzecz stowarzyszenia jako członek zarządu.

PGM systematycznie poszerza grono swoich członków. Aktualnie do organizacji należy już blisko 80 polskich fabryk motoryzacyjnych. Rozwój stowarzyszenia to doskonała okazja, by powiększyć skład zarządu. W jego skład, oprócz Adama Sikorskiego i Krzysztofa Frelka, weszli też: Aneta Gorszwa, Barbara Sztyler, Henryk Michalik, Teresa Michalik, Leszek Chyła, Karol Zielonka i Piotr Borucki.

Walne zebranie członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej w Białymstoku to także podsumowania. Niezwykle intensywny 2023 rok to szereg inicjatyw, mających na celu wsparcie firm zrzeszonych w PGM i zwiększenie aktywności na arenie międzynarodowej – inicjowanie współpracy z unijnymi instytucjami, decydentami, nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi. Stowarzyszenie przeprowadziło szereg spotkań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, służących wymianie doświadczeń, poświęconych najbardziej gorącym tematom związanym m.in. z koniecznością dostosowania działalności firm do unijnego i krajowego prawodawstwa. PGM uczestniczyła również w charakterze partnera w projekcie międzynarodowym Rec-N-Comp, zrealizowała dla swoich członków 8 misji zagranicznych i 4 wspólne stoiska na wydarzeniach branżowych.

Chcielibyśmy kontynuować nasze działania i zintensyfikować je szczególnie w obszarze misji gospodarczych, dzięki którym wymieniamy doświadczenia z zagranicznymi partnerami. Dzięki tym niezwykle cennym kontaktom możemy przenieść na polski grunt nowe rozwiązania, ale jednocześnie podzielić się naszymi osiągnięciami. Zaznaczamy swoją obecność w Europie jako prężnie działające polskie firmy i liczący się gracz na europejskim rynku” – zapowiada Bartosz Mielecki, dyrektor zarządzający PGM.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *