Kolejna transza na dopłaty do leasingu aut elektrycznych

Po trzech miesiącach od uruchomienia pierwszej transzy środków przeznaczonych na dopłaty do leasingu w ramach programu „Mój Elektryk” zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o podniesieniu do 100 mln zł kwoty przekazanej do dyspozycji Banku Ochrony Środowiska.

Druga transza pieniędzy (w wysokości 80 mln złotych) zostanie przeznaczona na dopłaty do leasingu udzielane przez BOŚ w latach 2021-2022. Jak podkreślają przedstawiciele funduszu w opublikowanym dziś komunikacie, powodem zwiększenia budżetu było duże zainteresowanie dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych oraz postępy we wdrażaniu programu. Bank wypłacił już pierwsze dotacje – zgodnie z założeniami programu pieniądze trafiły do firm leasingowych na pokrycie wkładu własnego klienta.

Celem programu „Mój elektryk” jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych i wodorowych. Program zakłada dwie „ścieżki” – dla klientów indywidualnych oraz dla firm i organizacji. Dotacje dla osób fizycznych obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, natomiast „ścieżka” leasingowa jest prowadzona przez Bank Ochrony Środowiska. Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 15 firmami leasingowymi. Kolejne firmy mają przystąpić do programu w najbliższych tygodniach.

Od listopada 2021 r., czyli od początku realizacji programu „Mój elektryk” przez BOŚ, do 14 marca 2022 roku do banku wpłynęły wnioski o dofinansowanie leasingu 987 pojazdów elektrycznych. Zarząd NFOŚiGW zaakceptował dotychczas dotacje do 662 pojazdów, w tym 491 pojazdów osobowych kategorii M1 i 168 pojazdów dostawczych kategorii N1. Trzy zatwierdzone wnioski dotyczą pojazdów dwu-lub trzykołowych kategorii L. Łączna wartość przyznanych dotacji wynosi 21,55 mln zł.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *