Jakie technologie w autach cieszą, a jakie niepokoją kierowców?

Według raportu przygotowanego przez markę Volkswagen i InsightOut Lab 32% polskich respondentów za najbardziej przydatne zastosowanie nowych technologii w branży samochodowej uznaje diagnostykę auta w czasie rzeczywistym. Jednocześnie 53% ankietowanych za kluczowe ryzyko, związane z nowymi technologiami uznaje potencjalne błędy w oprogramowaniu.

Elektromobilność oraz digitalizacja należą do najważniejszych trendów, związanych ze stosowaniem nowych technologii w branży motoryzacyjnej. Przynoszą wiele korzyści, ale również stwarzają ryzyko związane na przykład z ochroną danych.

Ankietowani przez Volkswagena i InsightOut Lab za najbardziej przydatne zastosowania nowych technologii w branży samochodowej uznali szeroko rozumianą diagnostykę. Natomiast wśród różnego rodzaju ryzyk wymienili potencjalne błędy w oprogramowaniu, które mogą mieć wpływ na działanie samochodu. Poza tym, istotna okazała się również ochrona danych, dotyczących sposobu użytkowania auta. Wśród korzyści z rozwoju elektromobilności badani wymienili na pierwszym miejscu poprawę jakości powietrza.

Diagnostyka – tak, social media – niekoniecznie

Digitalizacja przemysłu samochodowego postępuje, co widać gołym okiem. Według firmy konsultingowej McKinsey&Company obecnie oprogramowanie, stosowane w samochodach składa się z około 100 mln linijek kodu. Do roku 2030 r. ta wartość ma wynieść aż 300 mln. Dla porównania, programy w samolocie pasażerskim składają się tylko z 15 mln linijek kodu.

Nowe technologie w autach mają obecnie wiele zastosowań. Ankietowani zostali zapytani, które z praktycznych rozwiązań są ich zdaniem najbardziej przydatne. Najczęstszą odpowiedzią była diagnostyka auta w czasie rzeczywistym – 32% wskazań. Nieco rzadziej podnoszony był aspekt optymalizacji np. spalania, czy zużywania części zamiennych – 28% wskazań. Trzecim najczęściej wymienianym zastosowaniem okazała się geolokalizacja auta w czasie rzeczywistym.

Ankietowani najrzadziej wskazywali połączenie auta z kontami kierowcy w social mediach. Pod tym względem badani nie różnili się niezależnie od wieku. Odpowiedzi najmłodszych i najstarszych różniły się natomiast w kwestii pojazdów autonomicznych. Za najbardziej praktyczne rozwiązanie uznało je 20% osób w wieku 18-24 lata i 9% osób w wieku 55+.

Dane tylko za zgodą zainteresowanego

Respondenci deklarują przywiązanie do procedur zarządzania danymi na ich temat. Niemal połowa zgadza się, że producent auta powinien uzyskać zgodę kierowcy na wykorzystywanie danych o jego zachowaniach i przyzwyczajeniach za kierownicą w celu poprawy działania nowych technologii w aucie. Natomiast 39% respondentów ma bardziej restrykcyjnie podejście. Sądzą oni, że wykorzystywanie danych o kierowcy powinno być ściśle ograniczone. Zaledwie 13% badanych nie ma nic przeciwko temu, aby producent wykorzystywał dane o nich jako kierowcach bez pytania o zgodę.

Ekologia a elektromobilność

Elektromobilność, obok digitalizacji, należy do najważniejszych trendów, związanych ze stosowaniem nowych technologii w branży motoryzacyjnej. Respondenci łączą w badaniu obszary ekologii i rozwoju pojazdów elektrycznych. 35% z nich sądzi, że najważniejszy pożytek z rozwoju EV to poprawa jakości powietrza. Na dwóch kolejnych miejscach wymieniono korzyści związane z ekologią. Badani uważają, że dzięki elektromobilności sami mogą być bardziej ekologiczni oraz, że spada poziom emitowanego hałasu.

Najmniej badanych wskazuje wśród korzyści z rozwoju pojazdów elektrycznych elementy lifestylowe. Tylko 3% deklaruje, że dzięki elektromobilności ma możliwość wpisania się w najnowsze trendy. Niewiele więcej, bo 5%, podkreśla, że elektromobilność umożliwia korzystanie z najnowszych technologii.

Pojazdy autonomiczne a bezpieczeństwo

Z przeprowadzonego w 2020 roku badania firmy Deloitte wynika, że niemal połowa respondentów w USA, Niemczech, Korei Południowej i Japonii sądzi, że pojazdy autonomiczne nie będą bezpieczne. W Chinach to tylko 35%, a w Indiach 58%. Z badania Volkswagena i InsightOut Lab wynika, że respondenci w Polsce mają podobne zdanie, co ankietowani w innych krajach. W sumie 52% badanych w Polsce uważa, że auta prowadzone przez komputer nie są bezpiecznym rozwiązaniem. Przeciwnego zdania jest około ¼ respondentów. Tylko nieznacznie mniej nie ma opinii w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone w dn. 24-27 września 2021 r. przez InsightOut Lab i markę Volkswagen na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1059 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.