Europosłowie za przepisami wspierającymi produkcję półprzewodników w UE

Zakłócenia dostaw półprzewodników opóźniły produkcję pojazdów na całym świecie, a niedobory tych elementów są odczuwalne do dzisiaj. Dlatego Parlament Europejski przyjął regulacje mające na celu zabezpieczenie dostaw półprzewodników w Unii Europejskiej. Ma to zostać zrealizowane poprzez zwiększenie produkcji i innowacji oraz ustanowienie środków nadzwyczajnych na wypadek ich niedoborów.

Nowe przepisy, uzgodnione już między Parlamentem a Radą Unii Europejskiej, mają na celu stworzenie korzystnego środowiska regulacyjnego dla inwestycji w półprzewodniki na Starym Kontynencie. Ma to zostać zrealizowane m.in. dzięki przyspieszeniu procedur wydawania pozwoleń i uznaniu „krytycznego” znaczenia półprzewodników. Przepisy mają wspierać projekty, które zwiększają bezpieczeństwo dostaw w UE poprzez przyciąganie inwestycji i budowanie zdolności produkcyjnych. Podczas rozmów z przedstawicielami Rady UE, europosłowie zapewnili 3,3 mld euro na badania i innowacje związane z mikroprocesorami. Utworzona ma zostać ponadto tzw. sieć centrów kompetencji, aby zaradzić niedoborowi umiejętności w UE w dziedzinie chipów i przyciągnąć nowe talenty do badań, projektowania i produkcji.

To jednak nie wszystko. Plany przewidują stworzenie mechanizmu reagowania kryzysowego, za pomocą którego Komisja Europejska (KE) ma oceniać zagrożenia dla dostaw półprzewodników w UE. – Wskaźniki wczesnego ostrzegania w państwach członkowskich zostaną wykorzystane do uruchomienia unijnego alarmu o niedoborach – czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego. Mechanizm ten ms pozwolić KE na wdrożenie środków nadzwyczajnych, takich jak priorytetowe traktowanie dostaw produktów szczególnie dotkniętych niedoborem lub dokonywanie wspólnych zakupów dla państw członkowskich. Posłowie dodatkowo ulepszyli system, wprowadzając narzędzie do mapowania, które ułatwi zidentyfikowanie możliwych wąskich gardeł w dostawach. – Środki te będą ostatecznością w przypadku kryzysu w sektorze półprzewodników – dodają przedstawiciele PE.

Parlament Europejski poparł również przepisy mające na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej z partnerami strategicznymi oraz w zakresie praw własności intelektualnej, aby zagwarantować przewagę konkurencyjną i ochronę sektora UE.

Dzięki European Chips Act” chcemy wzmocnić pozycję UE w globalnym środowisku półprzewodników i zająć się słabymi punktami w łańcuchach dostaw, które zostały ujawnione przez pandemię. Chcemy mieć większy wpływ i być liderami, dlatego zabezpieczyliśmy 3,3 mld euro na badania i innowacje. Dążymy do zwiększenia zdolności technologicznych i wdrażamy środki mające na celu zwalczanie potencjalnych niedoborów. Europa jest przygotowana na przyszłe wyzwania w branży półprzewodników, priorytetowo traktując strategiczną autonomię, bezpieczeństwo i sprzyjające otoczenie biznesowe” – powiedział sprawozdawca Dan Nica

Przepisy zostały przyjęte stosunkiem głosów 587 do 10, przy 38 wstrzymujących się. Aby mogły stać się obowiązującym prawem muszą teraz zostać zatwierdzone przez Radę UE.

(red) Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *