Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie

W Sopocie rozpoczęło się Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI), jedna z największych w tej części kontynentu konferencji poświęconych globalnym trendom i przyszłości Europy. Organizatorem Forum jest Konfederacja Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot, a partnerem głównym jest Grupa Stellantis.

Przez trzy dni Sopot będzie gościł przedstawicieli biznesu, liderów i decydentów oraz autorytety ze świata kultury i nauki uczestniczących w jubileuszowej, X edycji EFNI. W programie przewidzianych jest kilkadziesiąt wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, kontrapunktów czy rozmów skupiających się wokół najważniejszych wyzwań dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie. Głównymi tematami tegorocznego Forum będą m.in. współpraca i odbudowa Wspólnoty Europejskiej po pandemii oraz aktywności, edukacja i finansowanie działań na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu.

W ramach panelu Europejski Zielony Ład zostaną poruszone dwa tematy kluczowe dla branży motoryzacyjnej: dekarbonizacja przemysłu i zapewnienie energii elektrycznej dla transportu, czyli szeroko pojęta mobilność. Ten pierwszy, a więc osiągnięcie neutralności emisyjnej przemysłu motoryzacyjnego w Polsce w okresie do 2030 roku, jest warunkiem pozostania polskiego przemysłu, szczególnie motoryzacyjnego, w europejskim łańcuchu wartości. W celu osiągnięcia tak ambitnych zobowiązań przez polski przemysł motoryzacyjny, niezbędne są bardzo dynamiczne działania całej branży w obszarach zmniejszających emisję dwutlenku węgla z procesów produkcyjnych.

Drugi temat z kolei wynika z wysokiej emisji gazów cieplarnianych. Prawie 30% całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z sektora transportu, z czego 72% z transportu drogowego. W ramach działań mających na celu redukcję emisji CO2 UE ustanowiła cel zmniejszenia emisji z transportu o 60% do 2050 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.(*) Wobec braku technologicznych alternatyw, sektor motoryzacyjny musi radykalnie zwiększyć udział w sprzedaży samochodów zelektryfikowanych poprzez rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na rynkach europejskich, w tym w Polsce. Inwestycje nad Wisłą muszą objąć rozwój nie tylko ilościowy (liczba punktów ładowania), ale też jakościowy (większa moc ładowarek) oraz możliwość ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych.

W debacie o przyszłości Polski i Europy nie mogło zabraknąć przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego, reprezentowanego na Forum przez Grupę Stellantis, globalnego gracza w dziedzinie mobilności, mającego ściśle określony cel: zapewnienie wszystkim swobody przemieszczania się poprzez wyróżniające się, atrakcyjnie wyglądające, przystępne cenowo i przyjazne środowisku rozwiązania w zakresie mobilności. Firma ma jasno określoną strategię elektryfikacji – Stellantis zamierza zostać liderem rynku samochodów o niskiej emisji spalin (LEV). Do roku 2030 w Europie udział samochodów osobowych LEV spółki Stellantis ma systematycznie wzrastać do ponad 70 procent – 10 punktów procentowych więcej niż obecne założenia branżowe dotyczące ogólnego miksu produktów.

Aby wdrożyć tę strategię Stellantis planuje do 2025 roku zainwestować ponad 30 miliardów euro w elektryfikację i rozwój oprogramowania, w tym inwestycje kapitałowe w spółki joint venture w celu sfinansowania ich działalności, a także dąży do utrzymania 30% wyższej wydajności niż średnia w branży pod względem całkowitych wydatków na badania i rozwój w stosunku do przychodów.

Z programem EFNI można zapoznać się na stronie https://www.efni.pl

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *