BOŚ ma dodatkowe fundusze na program „Mój elektryk”

W związku z dużym zainteresowaniem dopłatami do leasingu aut elektrycznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył pulę środków przekazanych do dyspozycji Banku Ochrony Środowiska o dodatkowe 100 mln zł.

Jest to już trzecia transza, która zwiększa fundusze przeznaczone na wsparcie zakupu aut elektrycznych w ramach tzw. ścieżki leasingowej do 200 mln zł. Dopłaty mają na celu dofinansowanie wkładu własnego klienta ubiegającego się o leasing pojazdu bateryjnego lub wodorowego. W tym zakresie BOŚ jest obecnie jedynym dysponentem środków z programu NFOŚiGW.

Celem programu „Mój elektryk” jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program zakłada dwie ścieżki. Jedna, obejmująca zakup pojazdów za gotówkę lub przy pomocy kredytów, obsługiwana jest bezpośrednio przez NFOŚiGW. Druga przeznaczona została dla klientów indywidualnych oraz dla firm i organizacji, które leasingują pojazdy. Tzw. ścieżkę leasingową obsługuje Bank Ochrony Środowiska. – Od początku uruchomienia „Mojego elektryka” obserwujemy stale rosnące zainteresowanie programem. W niecały rok od jego startu, leasing z dopłatą znajduje się w ofercie większości firm, zaś liczba spływających wniosków systematycznie się zwiększa. Najlepszym dowodem powodzenia programu jest ogłoszone podwojenie puli środków na dopłaty, co jednocześnie potwierdza, że jesteśmy dobrze przygotowani na obsługę jeszcze większej liczby klientów oraz stanowi gwarancję, że nie zabraknie dla nich pieniędzy – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ SA.

Rynek pojazdów elektrycznych należy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy w ponad 70 procentach przypadków jako formę finansowania wybierają właśnie leasing lub najem długoterminowy. Pierwotnie w ramach ścieżki leasingowej w programie „Mój elektryk” do dyspozycji BOŚ było 20 mln zł. W marcu br. NFOŚiGW na wniosek banku podjął decyzję o zwiększeniu tej puli o 80 mln zł. Obecna decyzja Funduszu o przyznaniu dodatkowej puli środków w wysokości 100 mln zł. powoduje podwojenie dostępnego limitu na dopłatę. Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 23 firmami leasingowymi. Katalog ten nie jest zamknięty – bank pozostaje otwarty na przystąpienie do programu kolejnych firm leasingowych.

Od listopada 2021 r., czyli początku realizacji programu przez BOŚ, do banku wpłynęły 3 152 wnioski o dotację na kwotę ponad 97 mln zł. Zarząd NFOŚiGW zaakceptował dotychczas dotacje do 2 599 samochodów, w tym 2 128 aut osobowych kategorii M1 i 436 pojazdów dostawczych kategorii N1. 35 zatwierdzonych wniosków dotyczy pojazdów dwu lub trzykołowych kategorii L. Łączna wartość przyznanych dotacji wynosi 81,50 mln zł.

Źródło: IBRM Samar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *