Badanie EFEM: niewykorzystany potencjał ekologiczny flot

W obliczu zmieniających się wymogów środowiskowych 64% europejskich przedsiębiorstw uważa zrównoważone floty za cel strategiczny, a 62% aspiruje do całkowitego przejścia na elektromobilność. Jednocześnie druga edycja badania Europejski Monitor Emisji Floty (European Fleet Emission Monitor – EFEM) opracowanego przez Alphabet ujawnia poważny rozdźwięk: znaczna część menedżerów flot zgłasza albo ograniczoną świadomość, albo uważa unijną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) za nieistotną dla swoich planów rozwoju.

Powyższe ustalenia, oparte na odpowiedziach ponad 1000 decydentów z 12 krajów, podkreślają złożoność, z jaką borykają się firmy, od przeszkód w transformacji cyfrowej po wyzwania związane z przyjęciem elektromobilności, kwestionując ich gotowość do dostosowania się do standardów regulacyjnych i wykorzystania ich do celów środowiskowych.

Do 2026 r. dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) będzie miała wpływ na około 49 000 firm w UE. Największa z nich będzie musiała ujawnić w jaki sposób aspekty zarządzania środowiskowego, społecznego i etycznego wpływają na zmianę klimatu już w rozpoczynającym się w tym roku raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Mimo to wyniki EFEM uwidaczniają uderzającą różnicę: 56% firm w dalszym ciągu nie reaguje na naciski CSRD dotyczące zrównoważonej transformacji floty. „Przejście na flotę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla to trudny i stopniowy proces, a nie zmiana z dnia na dzień” – mówi Markus Deusing, CEO Alphabet International. „W ramach CSRD firmy są obecnie zobowiązane do ujawniania swoich postępów, jednak wiele z nich nadal nie docenia szeroko zakrojonych wysiłków niezbędnych do zminimalizowania emisji CO2 i przejścia na elektryfikację”.

Bieżące monitorowanie przyczynia się do redukcji emisji CO2

Badanie nawiązuje do zielonej zmiany z 2023 r., podkreślając, że połowa firm zobowiązała się obecnie do ograniczenia emisji CO2 swoich pojazdów. Aktualnie 42% firm deklaruje bieżący monitoring emisji swoich flot, co stanowi 5% wzrost względem wyników ubiegłorocznych i pokazuje powolny, ale stabilny trend wzrostowy. Spośród nich 35% utrzymuje emisję CO2 poniżej 100 g/km. Jednak 44% nadal oscyluje powyżej tego limitu, co oznacza spadek o 6% w porównaniu z danymi z ubiegłego roku. Te ustalenia dowodzą, że przy stałym nadzorze przedsiębiorstwa rzeczywiście mogą osiągnąć ciągły spadek emisji CO2 ze swojej floty” – wyjaśnia Piotr Wróbel, Chief Commercial Officer Alphabet Polska.

Przejrzystość danych podstawą sukcesu

EFEM rzuca światło na przejrzystość danych: nieco ponad jedna piąta europejskich firm wciąż nie ma wiedzy na temat emisji CO2 swojej floty. Choć specjalistyczne narzędzia do zarządzania flotą umożliwiają przedsiębiorstwom wypełnienie tej luki poprzez dostarczanie wiarygodnych danych, wiele firm znajduje się na rozdrożu. „Wdrożenie narzędzi i platform cyfrowych wciąż pozostaje wyzwaniem dla wielu firm” – mówi Markus Deusing. Tylko 3 na 10 menedżerów flot korzysta obecnie z narzędzi do pomiaru i analizy emisji CO2. Deusing wyjaśnia dalej: „Nie wykorzystując wniosków uzyskanych z monitoringu flot, firmy tracą okazję na wykorzystanie danych, które mają kluczowe znaczenie nie tylko przy udoskonalaniu raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju, ale także przy opracowywaniu najlepszego zestawu układów napędowych”.

Złożoność wyzwań związanych z elektryfikacją flot

Wyniki badania dowodzą jak złożony jest proces prowadzący do elektryfikacji floty. Obecnie 62% firm uważa, że ich flota może w przyszłości stać się w pełni elektryczna, co oznacza spadek o 7 punktów procentowych w porównaniu z danymi z 2023 r. Zmiana ta może odzwierciedlać niedocenianie przez firmy złożoności tej technologii. Ma to również związek z tym, że 44% ankietowanych menedżerów flot deklaruje niedosyt wiedzy na tematy związane z elektromobilnością. Wyzwania przy podejmowaniu decyzji o pojazdach elektrycznych nadal obejmują infrastrukturę ładowania i rzekomo niewystarczający zasięg. „Rozumiejąc złożoność, z jaką borykają się nasi klienci w związku z elektryfikacją floty, Alphabet stara się przeprowadzić firmy przez tę transformację, oferując rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i wsparcie strategiczne” – podkreśla Piotr Wróbel.

Wykorzystanie innowacji w celu zwiększenia redukcji emisji

Przyszłość wymaga czegoś więcej niż tylko świadomości emisji gazów cieplarnianych przez flotę. Unia Europejska oczekuje, że do 2025 r. przedsiębiorstwa będą stale zmniejszać emisję CO2. Markus Deusing podkreśla kluczową rolę innowacji w tym celu: „Bez cyfryzacji zarządzania flotą, elektryfikacji floty oraz wdrożenia sztucznej inteligencji i monitorowania danych nie uda się osiągnąć tych celów, a nawet przekroczyć wskazanych progów. W Alphabet aktywnie opracowujemy najnowocześniejsze rozwiązania, które umożliwiają naszym klientom sprostanie wyzwaniom zidentyfikowanym w naszym badaniu i realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju – aby ułatwić im mobilność”.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *