3000 pojazdów w Getin Fleet

Getin Fleet ma już w zarządzanej przez siebie flocie 3000 pojazdów. Spółka należąca do grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A. zaczęła działalność na polskim rynku stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2013 r.

Z usług Getin Fleet korzystają jednostki administracji państwowej, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. W tym roku spółka nawiązała współpracę m.in. z Orange Polska i firmą konsultingowo-projektową Tebodin Poland.

Spółka Getin Fleet specjalizuje się w wynajmie długoterminowym. Od początku 2015 r. dostarczyła klientom ponad 1200 samochodów.