Rejestracja

 


Dane pierwszego uczestnika


Dane firmy* Pola wymagane

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Organizatorem szkolenia jest wydawca miesięcznika „Menadżer Floty” www.menadzerfloty.pl: Menadżer Floty Sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, m 102 A, 50-559 Wrocław, NIP: 8992736144, REGON: 021852540, tel. 71 780 66 65, fax. 71 758 54 05

2. Szkolenie odbywa się w Silver Hotel & Gokart Center, Rondo Hermana Hakena 70-001 Szczecin. Uczestnik ma do wyboru następujący termin: 21 lub 22 czerwca 2017 w godzinach 8:30-15:30.

3. Cena udziału w szkoleniu wynosi 500 zł netto/osoba, chyba że ustalono inaczej. Szkolenie jest darmowe dla osób, które nadeślą zgłoszenie do 16 czerwca 2017 r.

4. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia i wysyłane jest na adres email Zgłaszającego. Organizator zastrzega prawo odmowy uczestnictwa Zgłaszającemu bez podawania przyczyny.

5. Wraz z potwierdzeniem wpisania na listę uczestników, Organizator wystawi i prześle Zgłaszającemu fakturę VAT.

6. Anulowanie potwierdzonego uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe tylko poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej e-mailem na adres menadzerfloty.pl/akademia, nie później niż do 19 czerwca 2017 roku.

7. Zgłaszający ma prawo zgłoszenia do Organizatora nowego uczestnika, zastępującego osobę, która nie może wziąć udziału w szkoleniu, bez dodatkowych kosztów.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz wprowadzania ewentualnych zmian w programie szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowań i roszczeń.

Program szkolenia
Lokalizacja