O Akademii

Projekt Akademia Menadżera Floty to cykl szkoleń regionalnych adresowanych do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, użytkujących floty liczące od kilku do kilkudziesięciu pojazdów. Do grupy docelowej zaliczyć  można:

  • Właścicieli i kadrę zarządzającą w małych firmach – w wielu małych przedsiębiorstwach na terenie kraju nie ma wydzielonego stanowiska dla osoby zarządzającej firmową flotą, dlatego też często obowiązki te spoczywają na barkach właściciela lub członka zarządu firmy.
  • Dyrektorów finansowych, operacyjnych, administracyjnych itp., czyli top management w firmach z sektora MŚP – w średnich przedsiębiorstwach to właśnie kadra menadżerska wyższego szczebla najczęściej podejmuje decyzje zakupowe związane z rozwojem i utrzymaniem firmowego parku samochodowego.

W odróżnieniu od konkurencyjnych szkoleń oferowanych na rynku, które adresowane są głównie do menadżerów flot, a ich uwarunkowania (czas trwania, wysoka cena, czy odległa lokalizacja) skutkują tym, że nie każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć, Menadżer Floty proponuje realizację cyklu szkoleń o wymiarze maksymalnie praktycznym.

Dzięki przekazanej podczas szkoleń wiedzy pokażemy, że obecne możliwości i narzędzia pozwalają na optymalizację kosztów firmowego parku samochodowego w prosty sposób  oraz w zrozumiały sposób wytłumaczymy jak zmiany prawne i podatkowe mogą wpłynąć na rozwój firmowej floty pojazdów. Propagować będziemy najlepsze praktyki rynkowe, dobrane adekwatnie do wskazanej grupy docelowej.

Partnerem głównym pierwszej edycji Akademii Menadżera Floty jest Volkswagen. Partnerami merytorycznymi są Fleet Partners, Volkswagen Financial Services Polska i Cartrack Polska. Organizatorem jest Menadżer Floty.

Program szkolenia
Lokalizacja